Jubileusz 15-lecia KGW Trzebunia

Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebuni ma już 15 lat. W niedzielę 15 stycznia 2023 r. obchodziło swój jubileusz działalności.

W tym szczególnym dla KGW dniu wzięli udział zaproszeni goście: Poseł Władysław Kurowski, Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Dyrektor GOKiS w Pcimiu a zarazem Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Robert Bylica oraz Starosta Powiatu Myślenickiego Józefem Tomal z Wicestarostą Rafałem Kudas.

KGW działa obecnie pod przewodnictwem Pani Prezes Małgorzaty Parszywki, która przedstawiła dorobek KGW na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Koło aktywnie brało udział w Dożynkach począwszy od 2007 r. stając się piękną wizytówką gminy, zarówno pod względem kulinarnym, jak i przekazywania dziedzictwa kulturowego, gwary, śpiewu i lokalnych obrzędów we współpracy ze Związkiem Podhalan Oddział Górali Kliszczackich w Trzebuni.

Panie Mają szeroki wachlarz talentów, o czym można było przekonać się podczas Jubileuszu. Wystawiony został bowiem spektakl teatralny ” KGW jedzie do sanatorium” według scenariusza Doroty Lech( KGW Trzebunia) w którym gościnnie wystąpili Panowie- Paweł Ostafin i Grzegorz Ostafin. 

Humorystyczny spektakl pokazał znakomite umiejętności członkiń KGW.

“Jestem zachwycony talentem aktorskim uczestniczek spektaklu oraz panów biorących udział w przedstawieniu. Uważam, że spokojnie z takim repertuarem i wyśmienitą grą aktorską KGW Trzebunia możne a nawet powinna jechać ze swoim teatrem w tournee

Życzenia

Drogie Jubilatki,

Z okazji 15- lecia funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebuni proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji oraz wyrazów uznania i podziękowanie za Wasze zaangażowanie w działalność Koła.
Aktywność wykazywana przez Panie przyczynia się do upowszechniania kultury i tradycji polskiej wsi, oraz powoduje, że Wasza wieś jest dostrzegana w gminie, powiecie, Małopolsce a także w Kraju.
Życzę, by nie zabrakło Wam zdrowia i zapału a Wasza praca społeczna

na rzecz drugich niech dostarcza zadowolenia i satysfakcji.

Poseł Władysław Kurowski

#KGWTrzebunia #GminaPcim #KulturalnaGminaPcim #PosełKurowski

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.