Sprawy, które są dla mnie ważne

Moje priorytety

Moje priorytety

Bezpieczeństwo

– poprawa infrastruktury drogowej/bezkolizyjne przejazdy przez Zakopiankę, nowe
drogi i chodniki
– wsparcie OSP, PSP, Policji i innych służb ratowniczych

Moje priorytety

Dobra Edukacja

– solidne wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży
– wsparcie samorządów w rozbudowie i remontach szkół, przedszkoli i żłobków

Moje priorytety

Przyjazne Środowisko

– troska o czyste, zdrowe powietrze
– rozbudowa infrastruktury sieci kanalizacyjnych w gminach

Moje priorytety

Rozwój Kultury i Sportu

– rozbudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej
– wsparcie ważnych imprez i wydarzeń

Moje priorytety

Aktywne Społeczeństwo

– wsparcie organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności
– współpraca z przedsiębiorcami

Moje priorytety

Rodzina

– kontynuacja programów skierowanych do rodzin (program 500+, wyprawka szkolna, podwyżka minimalnego wynagrodzenia)
– rozwój polityki senioralnej

Bezpieczeństwo
Dobra Edukacja
Przyjazne Środowisko
Rozwój Kultury i Sportu
Aktywne Społeczeństwo
Rodzina

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.