Poseł Władysław Kurowski

Aktywność parlamentarna

Komisje Sejmowe

 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
 • Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania
 • Podkomisja stała do spraw młodzieży
 • Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
 • Komisja Polityki Senioralnej

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

 • Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
 • Zespół Parlamentarny Polska-USA

Przynależność do zespołów parlamentarnych

 • Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia
 • Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Dorzecza Górnej Wisły – przewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Prawa Spółdzielczego
 • Parlamentarny Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz
  Transplantologii – sekretarz
 • Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców Polski Powiatowo-Gminnej
 • Parlamentarny Zespół ds. uregulowania ustawowego polityki górskiej
 • Parlamentarny Zespół Strażaków

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.