Wizyta w Gminie Raciechowice

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Zegartowicach.

Gmina Raciechowice  – to ta gmina, gdzie na początku obecnej kadencji samorządowej ważyły się losy czy w wyniku ogromnego zadłużenia spowodowanego decyzjami poprzednich kadencjach Rad Gminy Raciechowice i Wójta była na skraju wydolności finansowej. Zadłużenie bowiem na początku tej kadencji wynosiło blisko 38 mln zł.

Jednak dzięki determinacji Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy Raciechowice oraz zaangażowaniu urzędników gminy oraz mieszkańców udało wprowadzić się 3-letni Program Naprawczy, którego nie udało wprowadzić się poprzedniej władzy gminy.

Gmina wdrożyła program naprawczy i właśnie kończy jego realizację. Oszczędności to jedno, ale środki Rządowe jakie wpłynęły w tym czasie do gminy pozwoliły na to, aby pomimo tego trudnego czasu gmina miała możliwość realizować długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, zarówno wodno – kanalizacyjne, jak i drogowe czy rekreacyjno turystyczne i w obszarze kultury.

Nie da się oczywiście, w trakcie jednej kadencji doprowadzić gminę do odpowiedniego poziomu inwestycyjnego – gdzie mieszkańcy od lat czekają na wodociąg, kanalizację, oświetlenie a także rozwój oświaty i Instytucji.  Kilkunastoletnich zaniedbań i zapóźnień nie da się zrealizować w 4 lata, jednak powoli i systematycznie można realizować plany inwestycyjne i iść do przodu co widać.

Droga do pól i sadów w miejscowości Zegartowice przysiółek Działy.

Cieszę się, że jako przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy i Rządu którego Premierem jest Mateusz Morawiecki do Gminy Gmina Raciechowice skierowano następujące środki:

POLSKI ŁAD

  • 9 838.314,00 zł.  – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Poznachowicach Górnych
  • 1 960.000,00 zł. – Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Raciechowice
  • 4 940.000,00 zł – na modernizację dróg gminnych.
  • 4 930.000,00 zł. – na modernizację wszystkich obiektów oświatowych w gminie Raciechowice.

ŁĄCZNIE POLSKI ŁAD 21 668.314,00 ZŁ

Ale to nie wszystko ponieważ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Gminy wpłynęło kolejne  2 577.190,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała dodatkową subwencję rozwojową na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie: 5.000.000,00 zł.

W tym roku Gmina otrzymała kolejne środki tzw. udziały do wykorzystania w dowolnym celu z obowiązkiem  zainwestowania 15% w działania poprawiające efektywność energetyczną 2 888 418,57 zł

ŁĄCZNIE POLSKI RZĄD SKIEROWAŁ DO GMINY RACIECHOWICE 32 133 922,57 zł

Były też mniejsze programy takie jak Program Rządowy Laboratoria Przyszłości dotację otrzymały :

Szkoła w Krzesławicach 30.000,00 zł.

Szkoła w Gruszowie 60.000,00 zł

Szkoła w Raciechowicach 74 100,00 zł. 

Nie wymienię wszystkich środków jakie Rząd skierował do tej małej gminy gdzie liczba mieszkańców oscyluje w granicach 6500 mieszkańców, ale było ich jeszcze więcej w tym także dla organizacji pozarządowych oraz dla Strażaków.

Powitanie nowego wozu strażackiego w OSP Dąbie – pierwszego zakupionego nowego wozu
w historii Gminy Raciechowice.

W związku z tym, że od samego początku kibicuję Gminie Raciechowice, Radnym i Mieszkańcom oraz staram się wspierać jak tylko mogę działania i plany Gminy, postanowiłem uczestniczyć w ostatniej Sesji Rady gminy Raciechowice, tak ważnej ponieważ Sesji Budżetowej.

Obrady Rady Gminy Raciechowice dnia 28.12.2022 r. – Sesja Budżetowa na 2023 r.

Niepokój mój wzbudzają jednak obecne działania Rady Gminy Raciechowice, która zamiast rozwijać powołany do życia w 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Raciechowicach a dodam, że chyba jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, Gmina Raciechowice takiego Ośrodka Kultury (poza Biblioteką) nie miała i zamiast realizować działania inwestycyjne infrastrukturalne, jednocześnie powinna inwestować w przyszłość dzieci i dorobku kulturowego mieszkańców Gminy Raciechowice wzbogacając swoją ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną.

Dziwi mnie, że w obecnym budżecie na 2023 r. Radni obcinają subwencję zaproponowaną przez Wójta Gminy w kwocie 300.000,00 zł do 200.000,00 zł. przeznaczając te środki w kwocie 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne – na które, przy dobrej współpracy i chęci można było przeznaczyć z wyżej wymienionych przeze mnie środków na wsparcie samorządów, choćby tych, które niedawno wpłynęły do Gminy.

Dodatkowe środki dla Gminy Raciechowice z możliwością wykorzystania w dowolnym celu z obowiązkiem 15% zainwestowania w poprawę efektywności energetycznej.

Przyznam szczerze, że z takim podejściem do tematu rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego i narodowego się dotychczas nie spotkałem.  Myślę, że w trakcie roku Radni jednak zwiększą tę dotację ponieważ w dzisiejszych czasach taka kwota przy obecnym budżecie gminy i dochodach gminy w kwocie 53.954.720,61 zł wydaje się z pewnością rażąco niska i nieadekwatna w stosunku do innych pozycji budżetowych. Będę się temu tematowi przyglądał, tym bardziej, że kwota dotacji w wysokości 1 960.000,00 zł. na modernizację budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie dotyczyła również działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Raciechowicach jak i Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Czasławiu.

Cieszę się, że dzięki środkom Rządowym mogą być realizowane inwestycje mniejsze i większe, które trafiają na tereny wiejskie, także do tych mniejszych miejscowości.

Na zaproszenie Wójta Gminy Raciechowice Wacława Żarskiego wraz z Robertem Bylicą – Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jolantą Majka – Radną Powiatu Myślenickiego, Danutą Grzesik – Radną Gminy Raciechowice, uczestniczyłem w odbiorze inwestycji jakie w ostatnim czasie zakończono. Były to następujące zadania:

Oddanie do użytku ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Zegartowicach realizowanego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa” 

Wartość inwestycji: 348.680,00 zł z czego:

 – 100.000,00 zł – środki własne Gminy,

100.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– 148.680,00 zł. środki z Województwa Małopolskiego

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zegartowice – Dział – etap I w ramach działań zgodnych z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 Wartość inwestycji: 157.761,00 zł z czego:

– 20.000,00 zł – środki własne Gminy,

65.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– 71.805,00 zł. środki z Województwa Małopolskiego

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gruszów „Mogiłki” – etap I w ramach działań zgodnych z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 Wartość inwestycji: 220.820,00 zł z czego:

– 47.625,00 zł – środki własne Gminy,

65.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– 108.195,00 zł. środki z Województwa Małopolskiego

Warto dodać, że ze środków Rządowych w 2022 r. gmina zrealizowała także kolejne zadania:

„Modernizacja drogi gminnej w Krzesławicach – nr drogi 436

Wartość inwestycji: 80.000,00 zł całość sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dziękuję również Dyrektor mojego biura – Danucie Grzesik, że przy okazji odbioru inwestycji w Zegartowicach, zabrała mnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach, gdzie miałem okazję przez chwilę spotkać się zarówno z podopiecznymi jak i pracownikami ŚDŚ, którzy w swoją pracę wkładają mnóstwo serca i empatii, a ich pracę miałem okazję podziwiać podczas przeglądów twórczości osób z niepełnosprawnościami w Myślenicach.

Gratuluję wszystkim zaangażowanym w rozwój Gminy Raciechowice, że tak świetnie realizują swoją misję. Dzięki Rządowi Prawa i Sprawiedliwości nasza piękna Polska i Małe Ojczyzny stają się jeszcze piękniejsze.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.