Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

🇵🇱 W dniu 10 listopada uczestniczyłem w obchodach Święta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość oraz wspólne Świętowanie z Piotr Hajduk – Wójt Gminy Pcim, Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym, uczniami i Rodzicami obchodów 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 🇵🇱

Spójrzmy dziś jaką przysięgę składali żołnierze Armii Krajowej

“W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.”

🇵🇱Z kolei Jan Paweł II 19 sierpnia 2002 r. kiedy opuszczał swój kraj, powiedział: Ojczyzno moja kochana, Polsko, […] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna! To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze być i nasze mieć!

Dlatego z całego serca kochajmy nasz Kraj, naszą Ojczyznę Polskę. Bądźmy wdzięczni, za to, że dzięki Żołnierzom Armii Krajowej możemy wspólne świętować i radować się, że żyjemy w Wolnej Polsce.

Cześć i chwała Bohaterom!!! Niech Żyje Polska!!!

#SzkołaPodstawowanr3ArmiiKrajowejwPcimiu #GminaPcim #PcimSucha #Kliszczacy #PosełKurowski #DzieńNiepodległości #Niepodległa

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.