Spotkanie z Barbarą Nowak – Małopolską Kurator Oświaty.

w dniu 28 listopada wraz z Klubem Gazety Polskiej w Myślenicach zorganizowaliśmy spotkanie z Barbarą Nowak – Małopolską Kurator Oświaty.

Pani Kurator podczas swojego wykładu przybliżyła wszystkim postawy Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawskich jako wynik patriotycznego wychowania młodzieży.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.” Takimi słowy w akcie fundacyjnym Jan Zamoyski określił ramy przyszłego funkcjonowania szkoły, której celem było stworzenie dla młodzieży szlacheckiej miejsca, w którym uczniowie i studenci mogliby w przekrojowy sposób nabywać i rozwijać swoją wiedzę z zakresu teologii, prawa polskiego, przedmiotów humanistycznych, nauk filozoficznych czy retoryki.

Przed dzisiejszą szkołą stoi wiele wyzwań, jednak są te podstawowe niezmienne od lat. Szkoła zarówno ma za zadanie uczyć jak i wychowywać. To zadanie stoi również przed rodzicami. Powinniśmy od najmłodszych lat krzewić w dzieciach i młodzieży postawy patriotyczne oparte na wartościach chrześcijańskich.

Dziękuję Pani Kurator za spotkanie oraz postawę jaką prezentuje. Jest godna podziwu i naśladowania.

#BarbaraNowak #MałopolskaKuratorOświaty #KlubGazetyPolskiej #PosełKurowski

Klub Gazety Polskiej w Myślenicach Prawo i Sprawiedliwość Okręg 30 – Oświęcim Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość I Okręg 30 – OświęcimJ arosław Szlachetka Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.