Dożynki Powiatu Myślenickiego 2022

Poseł Władysław Kurowski wziął udział w Dożynkach Powiatu Myślenickiego, które w tym odbyły się w Wiśniowej. Jest to coroczne święto rolników, Kół Gospodyń Wiejskich i wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich.

W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele polskiego parlamentu, sejmiku województwa małopolskiego, włodarze poszczególnych gmin oraz władze powiatowe, radni powiatowi i gminni, sołtysi, i społeczność Wsi.

Podczas dożynek  odbył się konkurs tradycyjnego wieńca dożynkowego w którym wzięły udział: KGW w Wiśniowej, KGW Kędzierzynka, KGW Zawada Michalinki, KGW Trzebunia, KGW Raciechowice, KGW Czechówka, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich CIS w Harbutowicach KGW Zawadka. Najpiękniejszym wieńcem wybrano rękodzieło przygotowane przez Zespół Cyrniawa z Krzeczowa.

Dziękuję wszystkim grupom za promowanie naszej lokalnej tradycji i kultywowania pięknych zwyczajów związanych z Polską Wsią i regionem Ziemi Myślenickiej. Społeczność terenów wiejskich oraz ciężka praca rolników zapewnia co roku obfitość plonów co przekłada się na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Warto także pamiętać o postawach patriotycznych polskiej wsi i ludzi, którzy niejednokrotnie stawali w obronie naszej Ojczyzny a byli wśród nich także rolnicy.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.