Narodowy Instytut Wolności wspiera powstanie Myślenickiego Młodzieżowego Teatru Musicalowego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Od początku powstania instytucja kieruje Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, a następnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. W latach 2012-2015 w Radzie Programowej PiS wspólnie z prof. P. Glińskim przygotował koncepcję programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Miałem okazję spotkać się z Dyrektorem i porozmawiać o możliwościach wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych oraz dla młodzieży. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora. Upraszcza procedury tak, by rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.

Niedawno rozstrzygnięto Konkurs w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033. W konkursie złożono łącznie 342 oferty. Dofinansowanie uzyskało w ramach Priorytetu 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach – 12 ofert, w ramach Priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym i Priorytetu 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych– 128 ofert.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wśród 13 ofert z województwa małopolskiego znajduje się Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych DAMY RADĘ z Bęczarki z Gminy Myślenice z kwotą dotacji 187 425,00 zł.

Myślenicki Młodzieżowy Teatr Musicalowy /MMTM/- to przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie przestrzeni artystycznej wspomagającej rozwój i edukację kulturalną i kulturową młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych zamieszkujących obszar miasta i gminy Myślenice.

Projekt ma charakter otwarty i zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne, wzrost i wzmocnienie znaczenia inicjatyw z udziałem młodych ludzi, oraz silną integrację różnych grup społecznych. Nad całością będzie czuwać Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Damy Radę – z Prezesem i choreografem Andrzejem Starowiczem na czele.

Gratuluję Prezesowi Stowarzyszenia oraz wszystkim organizacjom, które w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy będą realizować zadania służące rozwojowi różnych form aktywności młodzieży. To dzięki Waszym inicjatywom młodzież będzie miała szansę na wspaniałe projekty i nowe doświadczenia.

#RazemDziałamyDlaRegionu #DobryRządNaTrudneCzasy #NarodowyInstytutWolności #PosełKurowski #MyślenickiMłodzieżowyTeatrMusicalowy #GminaMyślenice

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Miasto i Gmina Myślenice

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.