Rozmowy o Polsce z Antonim Macierwiczem – Marszałkiem Seniorem Sejmu RP

Dziękuję Panu Marszałkowi Seniorowi Antoniemu Macierewiczowi, historykowi, działaczowi opozycyjnemu w czasach PRL i byłemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych jak również Ministrowi Obrony Narodowej za przyjęcie zaproszenia na spotkanie w Klubie Gazety Polskiej w Myślenicach 🇵🇱

Silna i bezpieczna Polska, to potężna armia i odpowiednio doposażone Wojsko Polskie. Jesteśmy w NATO a to najsilniejszy sojusz militarny w historii świata. Jesteśmy bezpieczni i bardzo mocno stawiamy na bezpieczeństwo Polski. Znacząco wzmacniamy Wojsko Polskie. Dozbrajamy naszą armię na wszelkie możliwe sposoby oraz zwiększamy liczebnie armię. To właśnie z inicjatywy Antoniego Macierewicza Rząd powołał Wojska Obrony Terytorialnej, ta formacja jest również “szkołą wychowania patriotycznego i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych”.

W spotkaniu nie zabrakło wątku smoleńskiego – zbrodni smoleńskiej nazwanej katastrofą.

“Cała istota pracy komisji polegała na tym, że postanowiliśmy zweryfikować raport pani Anodiny i raport pana Millera. To była nasza pierwsza decyzja i pierwsza praca. Te raporty oba były bardzo „nasycone nieprawdami” w związku z tym, trzeba było sprawdzić, czy całość tego materiału jest prawdziwa, czy nie i stąd zamówienie w NIAR i stąd z resztą zamówienie pracy modelu NIAR i zbadania tego modelu w WAT. Wyniki tych badań, wyniki tych eksperymentów NIAR pokazały, że samolot lecąc tak jak zakłada to p. Miller, tak jak zakładała to p. Anodina, rozbija się zupełnie inaczej, niż to co się stało na wrakowisku, więc są nieprawdziwe.” – mówił Antoni Macierewicz

“Komisja wbrew kłamstwom TVN opublikowała wszystkie wyniki symulacji NIAR zgodnie z obowiązującym kontraktem ukazujące skutki rozbicia samolotu uderzającego w ziemię według założeń komisji Millera”

Cieszę się, że wraz z Klubem Gazety Polskiej, Jarosławem Szlachetka mogliśmy gościć tak wyjątkową osobowość i polityka na Ziemi Myślenickiej.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.