Powitanie nowego wozu strażackiego w OSP Dąbie

„Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić – jeśli mamy odwagę by je realizować”- takim marzeniem dla OSP Dąbie od kilku lat było pozyskanie nowego wozu dla tej jednostki, ale potrzeba było odwagi i determinacji, aby to marzenie się spełniło.

Strażacy rozpoczęli swoje starania i plany jeszcze za poprzedniej kadencji, a kiedy ja zostałem Posłem Druhowie OSP Dąbie nie dali o sobie zapomnieć. Trzeba przyznać, że strażacy OSP Dąbie mają wielkie wsparcie wśród lokalnej społeczności oraz Radnych.

Gratuluję Druhom OSP Dąbie na czele z Prezesem Bogdanem Gucia, Wójtowi Gminy Raciechowice oraz Samorządowi Gminy Raciechowice, że udało zrealizować się tak ważny ze względów bezpieczeństwa projekt inwestycyjny. Jest to pierwszy nowy zakupiony wóz w historii tego samorządu.

Cieszę się, że wraz z Jarosław Szlachetka Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jolanta MAJKA oraz Radnymi Gminy Raciechowice mogliśmy uczestniczyć w tym wyjątkowym i historycznym dla OSP momencie.

Zakup nowego wozu strażackiego nie udało by się to bez wsparcia finansowego wielu instytucji.

Samochód zakupiono za kwotę 897 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego MałopolskaPaństwowa Straż Pożarna Gmina Raciechowice OSP DĄBIE darowizn od mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Gratuluję również OSP Poznachowice Górne pozyskania wozu od OSP Dąbie, który w dniu dzisiejszym Pan Wójt Wacław Żarski wraz z Radnym Poznachowic Górnych Panem Zbigniewem Irzykiem przekazali na ręce Prezesa OSP Poznachowice Górne.

#PoselKurowski #PoselDlaOSP #DobryCzasDlaZiemiMyslenickiej #PracujemyDlaWas

Prawo i Sprawiedliwość Myślenice Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość I Okręg 30 – Oświęcim Prawo i Sprawiedliwоść

Zdjęcia: Arkadiusz Żak

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.