Wystąpienie z dnia 15 września 2022 roku.

Informacja bieżąca w sprawie dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec z tytułu strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.