Pamiętny wrzesień 1944 roku

W 1944 roku ten miesiąc na ziemi myślenickiej był czasem wyjątkowo tragicznym dlatego jest on szczególnie głęboko w naszej pamięci o bohaterach i ofiarach II wojny światowej.
Ze względu na pracę w Sejmie nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających te tragiczne wydarzenia, dlatego dziś odwiedziłem symboliczne miejsca pamięci, w Wiśniowej przy kwaterze wojennej ofiar pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika która miała miejsce 78. lat temu, w Czasławiu przy obelisku upamiętniającym bitwę o most glichowski oraz w Dobczcach pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

„W okresie II wojny światowej rejon Lubomira i Łysiny był jednym z największych punktów ruchu oporu przeciwko okupacji niemieckiej w Polsce. W czerwcu 1944 liczebność partyzanckiego oddziału “Odwet” Armii Krajowej dowodzonego wówczas przez Wincentego Horodyńskiego sięgnęła 700 osób. Jego oddziały stacjonowały w Paśmie Łysiny i Lubomira, na Grodzisku i w okolicznych miejscowościach.
Sztab oddziału znajdował się w przysiółku Sarnulki na stokach Ostrysza.

Na Suchej Przełęczy pomiędzy Łysiną a Kamiennikiem często organizowane były zbiórki oddziału i msze polowe. Po brawurowej akcji odbicia A. Woźniakowskiego (adiutanta komendata) z obozu w Dobczycach, Niemcy wycofali część swoich posterunków z tego rejonu, a wzdłuż Raby rozmieścili tablice z napisem “Achtung Banditen”.

Od 10-15 września 1944 partyzanci rozpoczęli w Paśmie Lubomira i Łysiny akcję usuwania Niemców, która potem uznana została za jedną z największych partyzanckich batalii II wojny światowej. Partyzanci urządzili udaną zasadzkę na niemiecką karną ekspedycję na przełęczy Zasańskiej, a podczas bitwy o most w Glichowie zabili 270 Niemców przy własnych stratach 12 ludzi.

Odpowiedzią Niemców było przysłanie nowego odziału ok. 1500 żołnierzy, tym razem wyposażonego w działa i czołgi, który otoczył całe Pasmo Lubomira i Łysiny szczelnym pierścieniem. Wówczas to spłonęło obserwatorium astronomiczne na szczycie Lubomira. Partyzantom udało się jednak przedrzeć przez pierścień okrążenia. W odwecie Niemcy dokonali pacyfikacji okolicznych miejscowości zabijając ludność cywilną w Czasławiu, Lipniku, Poznachowicach i w Wiśniowej.”

Cześć i chwała Bohaterom🇵🇱✌️

Źródło: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.