Spotkanie z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

Poseł Władysław Kurowski odbył spotkanie z Panem Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Rozmowa dotyczyła różnych form pomocy kierowanej przez Polski Rząd do rolników i mieszkańców wsi oraz specyficznych potrzeb terenów górskich. Poruszono także temat potrzeby zwiększenia środków na zabezpieczenie obszarów rzek górskich przed powodziami oraz likwidowania skutków wcześniejszych powodzi. Tematem rozmowy było też zbliżające się wydarzenie „Bitwa Regionów”- spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i ewentualnych zmian organizacyjnych w kolejnych edycjach.

Zaprosiłem też Pana Ministra do odwiedzenia Ziemi Myślenickiej. Dziękuję Panu Premierowi za poświęcony czas i ciekawą rozmowę w której mogłem też zaprezentować naszą Małą Ojczyznę.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.