79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Cześć i chwała Bohaterom! 🇵🇱
#PowstanieWarszawskie#1sierpnia#PW

🇵🇱Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać🇵🇱
❗1 sierpnia 1944 roku, po prawie 5 latach łapanek, egzekucji i wywózek do obozów, Warszawa chwyciła za broń❗

Dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 17:00 na Rynku w Myślenicach uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz wraz z innymi delegacjami złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie

#PowstanieWarszawskie #Warszawa1944 #OkupowanaWarszawa #PowstańcyWarszawscy #1sierpnia #PosełKurowski #Pamiętamy

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.