Spotkanie z Komendzie Głównej PSP

Poseł odbył spotkanie z nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem – Zastępcą Komendanta Głównego PSP. Podczas spotkania omówiono realizację ustawy o OSP oraz bieżące sprawy w jednostkach OSP w tym możliwość wsparcia tych jednostek w bieżącym i przyszłym roku. Jak zawsze pełne zainteresowanie sprawami w terenie i szukanie możliwych rozwiązań.

Dziękuję za zaangażowanie i zrozumienie dla przedstawianych przeze mnie spraw zarówno Zastępcy Krzysztofowi Hejdukowi jak i Komendantowi Głównemu Andrzejowi Bartkowiakowi. Działamy razem dla poprawy bezpieczeństwa.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.