Spotkanie w ZDW

Poseł Władysław Kurowski odbył kolejne spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie z Panią Dyrektor Katarzyną Węgrzyn Madeja. Rozmowa dotyczyła:

  • prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich w powiecie myślenickim,
  • możliwości wykonania nakładki asfaltowej na drodze 955,
  • postępu robót na skrzyżowaniu w Biertowicach,
  • harmonogramu prac budowy zatoki przystankowej w Jaworniku,
  • zaawansowania prac projektowych ścieżek rowerowych „ Velo Raba”,
  • pracach nad obwodnicą Myślenic w ciągu dróg wojewódzkich,
  • pracach projektowych rozwiązań komunikacyjnych przy wjeździe do Sułkowic i wyjeździe w stronę Jasienicy.

Dziękuję Pani Dyrektor za dobre merytoryczne spotkanie i udzielone informacje. Dobra współpraca z Zarządem Województwa Małopolskiego, radnymi sejmiku, włodarzami gmin i z Dyrekcją ZDW przynosi i będzie powodować wymierne korzyści dla mieszkańców Ziemi Myślenickiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.