Wizyta Wiceministra Rozwoju i Technologii

W poniedziałek na zaproszenie posła Władysława Kurowskiego Powiat Myślenicki odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotr Uściński. Celem wizyty Pana ministra była Reforma Planowania Przestrzennego i prowadzone w związku z nią konsultacje społeczne.

Minister w Urzędzie Gminy Pcim odbył spotkanie z włodarzami poszczególnych gmin następnie w Muzeum Niepodległości w Myślenicach spotkał się z mieszkańcami Powiatu Myślenickiego. Podczas rozmów analizowane były zapisy projektu ustawy oraz padały ważne sugestie dotyczące nowego systemu planowania przestrzennego.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.