Wsparcie dla Szkoły Muzycznej w Myślenicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach otrzyma 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowego fortepianu koncertowego w ramach programu “Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Zgodnie z przedświątecznymi zapowiedziami informuję o dobrych informacjach i kolejnej rządowej dotacji dla tej jednostki. Dziękuję Panu Ministrowi Profesorowi Piotrowi Glińskiemu za wsparcie. Gratuluję dyrekcji oraz uczniom i nauczycielom pozyskanej dotacji. Działamy dalej dla rozwoju jakości kształcenia w tej placówce poprzez inwestycje w nowe instrumenty oraz sprzęt – powiedział Poseł Kurowski

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.