Pacyfikacja Zawadki

Wystąpienie w sprawie lokalnej historii Powiatu Myślenickiego dot. wzmożonych działań okupanta niemieckiego wymierzonych przeciwko oddziałom partyzanckim ulokowanym w 1944 r. w Gminie Tokarnia.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.