Rządowy Projekt Ustawy Karta Nauczyciela

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 730).

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.