84 rocznica heroicznej walki o Polskę w Wysokiej w 1939r.

Dzisiaj w Wysokiej odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia Września 1939 roku. Miejsce w Wysokiej nazywane jest małym Westerplatte, ponieważ tak samo jak na tamtym gdańskim półwyspie, już 1 września 1939 roku doszło tutaj do ataku wojsk niemieckich. Mieszkańcy dzielnie stawili opór najeźdźcy, za co ponieśli srogą karę – wieś została doszczętnie spalona.

Po wojnie miejscowość została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu. Rocznica rozpoczęcia II wojny światowej jest corocznie przypominana. Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej uświetniła obecność 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Odczytano apel pamięci, żołnierze oddali salwę honorową. Obchody zakończyło złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem.

#Wysoka #GminaJordanów #PosełKurowski

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.