43 rocznica NSZZ Solidarności

Polski Sierpień i powołanie wolnych związków zawodowych dały początek wielkim zmianom, przyniosły wyzwolenie spod jarzma totalitaryzmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Idea rodzącej się „Solidarności” porywała miliony ludzi, którzy sprzeciwili się panującemu reżimowi komunistycznemu. Przemiany, jakie dokonały się za sprawą utworzonej w sierpniu 1980 r. „Solidarności” i ludzi, którzy doprowadzili do jej powstania, całkowicie zmieniły naszą Ojczyznę.

O historycznej roli „Solidarności” w obaleniu systemu komunistycznego przypomina dzisiejszy Dzień Solidarności i Wolności, obchodzony dnia 31 sierpnia na pamiątkę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 r.

Dziś w Myślenicach wraz z moimi Asystentami Ewą Kołacz i Pawłem Zadorą wziąłem udział w uroczystej Mszy Św. za naszą Ojczyznę z okazji obchodów 43-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Następnie z delegacjami złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Niepodległości gdzie jest szczególne miejsce poświęcone Solidarności- ku pamięci wszystkich którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Cześć i chwała Bohaterom.

#PosełKurowski #DobryCzasDlaPolski #ChwałaBohaterom

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.