Sesja Rady Gminy Pcim z udziałem Posła Władysław Kurowskiego

W dniu 31 marca 2023 r. Poseł Władysław Kurowski uczestniczył w Sesji Rady Gminy Pcim. Była to okazja do przedstawienia pracy i aktywności Poselskiej dla naszego Regionu. Gmina Pcim podczas obecnej kadencji pozyskała wiele środków na inwestycje – tak ważne dla mieszkańców.

Dzięki dobrej współpracy na linii samorząd – rząd i programom rządowym środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości w tym do gminy Pcim. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe trafiają na inwestycje bliskie ludziom. To przebudowa pobliskich dróg, budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej ale również budowa żłobków przedszkoli, bazy kulturalno – oświatowej.

Czy kiedykolwiek wcześniej było tyle środków rządowych w samorządach – Nie. Dzięki Rządowi Premiera Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość oraz skutecznemu uszczelnieniu VAT-u w Polsce do budżetu państwa trafia dodatkowo około 25 mld zł rocznie – to środki – które są racjonalnie przeznaczane na rozbudowę Polski w tym Małych Ojczyzn takich jak Gmina Pcim.

➡️Gmina Pcim również otrzymała już ponad 43 mln zł na wsparcia rządowego na inwestycje w ramach następujących programów:

🔵PD – Polski Ład ponad 26 mln zł

🔵RFIL -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -ponad 7 mln zł

🔵RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ponad 1 m

🔵Rezerwa z Budżetu Państwa – ponad 2,5 mln zł

➡️W ramach Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa gmina otrzymała 5 mln zł na zadania wodno-kanalizacyjne.

➡️Ponadto do gminy trafiło jeszcze prawie 1,5 mln zł na mniejsze zadania w ramach innych programów w tym na:

🟢Laboratoria Przyszłości;

🟢Aktywna Tablica;

🟢Rozwój czytelnictwa;

🟢Posiłek w domu i w szkole;

🟢Opieka wytchnieniowa;

🟢Korpus wsparcia seniorów;

🟢Program wspieraj seniora i opieka 75+;

➡️Dzięki środkom rządowy w Gminie Pcim są realizowane m.in. takie zadania jak:

✅Budowa nowego przedszkola samorządowego w miejscowości Stróża;

✅Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo -Kulturalnych w miejscowości Trzebunia;

✅Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie gminy Pcim;

✅Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej;

✅Remont drogi gminnej w miejscowości Pcim;

✅Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Pcim na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Gratuluję Piotr Hajduk – Wójt Gminy Pcim sukcesów oraz skutecznego pozyskiwania środków i zaangażowania pracowników w przygotowanie, koordynowanie i realizację projektów. Rada Gminy Pcim wspólnie z Wójtem podejmują wszelkie działania, aby gmina się rozwijała w różnych kierunkach zarówno w zadaniach infrastrukturalnych jak i tych społecznych i kulturalnych.

Bardzo cieszy mnie również, że podczas ostatniej Sesji Radni jednogłośnie podjęli Uchwała w obronie Jana Pawła II.

Życzę Wójtowi, Radnym oraz wszystkim mieszkańcom dalszych sukcesów a z okazji zbliżających się świąt, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha! Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę dnia.

Cudownych Świąt Wielkie Nocy

#GminaPcim #PiotrHajduk #DobryRządNaTrudneCzasy #PrawoiSprawiedliwość #PosełKurowski #PrzyszłośćToPolska

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.