Strażacy z OSP Lipnik mają nowy lekki wóz strażacki

Pierwszy w historii jednostki nowy wóz strażacki:

W pięknej zimowej scenerii dnia 9 grudnia 2022 r. Strażacy z OSP Lipnik powitali swój nowy lekki wóz strażacki. W wydarzeniu uczestniczył również Poseł Władysław Kurowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Pan Rafał Kudas oraz Wójt Gminy Wiśniowa Pan Bogumił Pawlak.

Pan Poseł Kurowski pogratulował strażakom udanego zakupu podkreślając jednocześnie, że strażacy wielokrotnie zabiegali o nowy wóz dla swojej jednostki. “Cieszę się, że duże wsparcie finansowe udało uzyskać się z WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW. Najwięcej, bo 100 tys. zł na zakup wozu przekazał właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a niemal tyle samo, bo 95 tys. zł dołożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
Łączny koszt zakupionego pojazdu VW CRAFFTER to 405.059,41 zł

Montaż finansowy strażaków:

  • 104 509,41 zł – środki własne OSP Lipnik (w tym darowizny od mieszkańców i przedsiębiorców)
  • 100.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • 95.000,00 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 75 550,00 zł – Gmina Wiśniowa
  • 20.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • 10.000,00 zł – Powiat Myślenicki

Jednostka OSP Lipnik

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku datuje się na rok 1935. Ochotnicza Straż w Lipniku liczy obecnie 63 druhen i druhów, gdzie 24 spośród nich posiada uprawnienia do udziału w akcjach, a aż 16 ma uprawnienia do kierowania lekkim samochodem. Przy OSP działa także również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 25 członków.

Oficjalne przekazanie wozu strażackiego:

W dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Lipnik oraz oficjalny odbiór modernizacji pomieszczeń garażowych związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej w jednostce OSP Wiśniowa. Z uwagi na pracę Pana Posła w Sejmie w uroczystości przekazania wozu reprezentowała Pana Posła Pani Urszula Moryc – Radna Rady Gminy Wiśniowa a jednocześnie pełniąca funkcję Asystenta Społecznego Posła Władysława Kurowskiego na terenie Gminy Wiśniowa. W uroczystym odbiorze wozu oraz prac remontowych w strażach uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa Teresa Rokosz, Robert Bylica -Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przedstawiciele Urzędu Gminy Wiśniowa oraz Strażacy.

Zdjęcie: Gmina Wiśniowa

Poniżej relacja z uroczystego powitania wozu.

Materiał filmowy: db7studio

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.