Jubileuszu 120-lecia Szkoły w Borzęcie.

“Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie’’ to cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, założonej (1600) przez kanclerza Jana Zamoyskiego. Te słowa przytoczone na dzisiejszej uroczystości są wciąż aktualne.

Z wielką radością uczestniczyłem w uroczystości tego zacnego Jubileuszu Szkoły oraz społeczności mieszkańców Borzęty i okolic. Ta piękna okrągła rocznica napawa dumą, że Wasza Szkoła powstała jeszcze w czasach zaboru, kiedy Polski nie było na mapie. Widać, że podstawy na jakich Szkoła powstała z udziałem sióstr służebniczek wprowadziły do szkoły zasady chrześcijaństwa, wiary i patriotyzmu.
Dzisiejszy montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów, przypomniał nam ten trudny los Polski w którym się znalazła. Gratulacje dla Pani Dyrektor mgr Marzeny Bylicy, całego grona pedagogicznego, uczniów, wszystkich rodziców, za tak pięknie przygotowaną uroczystość.

Poświęcenie sztandaru dla Szkoły to kolejny element, który wzmacnia tożsamość lokalną i tożsamość uczniów ze Szkołą. To wspaniała inicjatywa i jestem pełny uznania dla Pani Dyrektor, że wprowadziła ten element, który zapisze się na kartach historii Szkoły i miejscowości.

Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że w imieniu Pana Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka
mogłem odczytać list okolicznościowy skierowany na tę wyjątkową okazję.

Pragnę też podziękować Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Szkoły za realizację trudnego jak i ważnego zadania jakim jest kształcenie młodych Polaków Patriotów.

Życzę Państwu pomyślności zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Młodzieży zaś życzę realizacji swoich pasji i rozwijania talentów. Życzę Wam, abyście zawsze pamiętali skąd się wywodzicie oraz kierowali się wartościami jakie są w Polskim Narodzie na bazie chrześcijaństwa, miłości i szacunku.

#SzkołaBorzęta #Borzęta #GminaMyślenice #PosełKurowski

Zespół Placówek Oświatowych w BorzęcieOSP BorzętaUrząd Miasta i Gminy MyśleniceJarosław SzlachetkaPrzemysław Czarnek Ryszard Pagacz Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.