Dożynki 2022 Gminy Myślenice w Jaworniku

Dożynki Gminne 2022 Gminy Myślenice w Jaworniku.

🌾

Jedno z najbarwniejszych świąt plonów ponownie powróciło do Gminy Myślenice. Cieszę się, że po ponad 20 latach Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zdecydował się do reaktywowania tego pięknego święta na terenach wiejskich Gminy Myślenice. Jako Poseł, ale szczególnie jako Sołtys Wsi Jawornik jestem ogromnie dumny z mieszkańców naszego sołectwa, że z takim entuzjazmem włączyli się w organizację tego święta, tym bardziej, że pomysł reaktywacji wyszedł właśnie od naszej lokalnej społeczności i Stowarzyszenie “Róża” Aktywnych Kobiet Jawornika.

“Z wielką wdzięcznością dziękuję wszystkim rolnikom, młynarzom, piekarzom, ogrodnikom, gospodyniom za całoroczny trud Waszej pracy, za udział w rozwoju gospodarczym i budowaniu pomyślności Rzeczypospolitej, za chleb na polskich stołach i trwanie przy pięknych tradycjach polskiej wsi. Za Waszą pracę, trud i znój życzę Błogosławieństwa Bożego. Szczęść Wam Boże!”

Podczas uroczystości odbył się konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy do którego stanęło 12 pięknych wieńców. Stowarzyszenie „Róża” w Jaworniku, Koło Gospodyń Wiejskich “Dworzanki” z Krzyszkowic , Koło Gospodyń Górne Przedmieście, KGW Osieczany, KGW “Trzemeśnianki” KGW w Zawadzie “Michalinki” KGW w Porębie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Maliny z Buliny, Sołectwo Borzęta, KGW “Nasza Zasań”, Stowarzyszenie „My Łęczanie”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.

Każdy z nich był piękny, wyjątkowy i wymagał wiele trudu i pracy. Jury miało bardzo trudne zadanie. Najwyżej oceniono:
I miejsce – KGW Nasza Zasań
II miejsce – Stowarzyszenie „My Łęczanie”
III miejsce – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.