Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W sejmie przedstawiem stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.