Spotkanie z Ministrem Andrzejem Adamczykiem

Podczas ostatniego pobytu w Warszawie Poseł Władysław Kurowski odbył spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczył też wiceminister Rafał Weber oraz wiceminister Andrzej Bittel. Rozmowa obejmowała wiele tematów m.in.:

  • zaplanowania najbliższego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dorzecza Górnej Wisły,
  • sprawy możliwości budowy obwodnicy Jordanowa,
  • budowy linii kolejowej Myślenice-Kraków,
  • programu Dróg Zbiorczych wzdłuż Zakopianki,
  • projektu ustawy w sprawie regulacji dróg wewnętrznych,
  • postępów prac na zatwierdzonych do realizacji skrzyżowaniach na Zakopiance,
  • planowanych korytarzy dla drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic.

To nie pierwsze nasze spotkanie dla wielu z tych zadań. Jednak ze względu na ich wagę, wielkość i znaczenia dla mieszkańców naszego regionu istnieje potrzeba stałego kontaktu z Ministerstwem. Dziękuję Panu Ministrowi i Panom Wiceministrom za spotkanie i możliwość przedstawienia swoich uwag. Jestem przekonany, że konstruktywna i merytoryczna rozmowa przybliża nas do dobrych rozwiązań dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powiedział parlamentarzysta

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.