Będzie nowy budynek Policji w Myślenicach

W dniu dzisiejszym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się podpisanie listu intencyjnego w sprawie planów budowy nowego posterunku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, w którym udział wzięli Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, Burmistrz Myślenic – Jarosław Szlachetka, Starosta Powiatu Myślenickiego – Józef Tomal, radni wojewódzcy – Robert Bylica i Stanisław Bisztyga, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp Michał Ledzion oraz Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach – insp Maciej Kubiak.

Budowę nowego budynku będzie realizowała Komenda Główna Policji wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Docelowo w planach ma postać nowoczesny i funkcjonalny biurowiec, który będzie spełniał wszystkie standardy zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników jak i mieszkańców.

Działamy razem, ponad podziałami aby zapewnić mieszkańcom Ziemi Myślenickiej poczucie bezpieczeństwa. Już od dłuższego czasu było wiadome, że potrzebna jest nowa siedziba dla myślenickiej policji, gdyż obecna nie spełnia aktualnych standardów. Chcemy aby powstało nowe miejsce z odpowiednim wyposażeniem dla policjantów i pracowników ale również odpowiednie i funkcjonalne dla mieszkańców naszego powiatu. Już od ponad roku prowadziłem rozmowy w tej sprawie z Komendantem Głównym Policji. Jestem szczęśliwy, że udało nam się zrealizować ten pierwszy duży krok dla poprawy bezpieczeństwa naszego regionu – powiedział Poseł

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.