Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość poseł przedstawił stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Władysław Kurowski - Poseł na Sejm RP © 2024. All Rights Reserved.